OUTDOOROVÁ TRIEDA v KICKOVE

Tento projekt sme mohli realizovať len vďaka rodičom - dobrovoľníkom, finančnej podpore mesta Žilina a grantu z programu KOMPRAX.

Pridávame video a pár fotografií zo stavby triedy: